നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » CABINET COMMITTEE ON SECURITY APPROVES CREATION OF CHIEF OF DEFENCE STAFF UPDATED

    മൂന്നു സേനകളെയും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ; ചീഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗീകാരം

    മൂന്നു സേനകളുടെയും ഏകോപനത്തിനായി സി.ഡി.എസിനെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    )}