നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » CENTRE EXCLUDES KERALA FROM FLOOD RELIEF FUND LIST

    കേരളത്തിനില്ല; ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 5908 കോടിയുടെ പ്രളയ സഹായവുമായി കേന്ദ്രം

    കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെഅധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഉന്നതതല സമിതിയാണ് അധികസഹായം അനുവദിച്ചത്

    )}