നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » CONTRIBUTING FOR CONSTRUCTION AND PRAYERS AT MASJID IN AYODHYA IS HARAAM SAYS ASADUDDIN OWAISI

    'അയോധ്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന മസ്ജിദിനായി സംഭാവന നൽകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഹറാം': അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി

    ''ആ നിർമിതിയെ ആരും മസ്ജിദ് എന്ന് വിളിക്കരുത്, അവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതും നിർമാണത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതും ഹറാമാണ്''

    )}