നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » CYCLONE FANI POWERFUL STORM HITS

    Cyclone FANI: കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു, മരങ്ങൾ കടപുഴകി; ഒഡീഷയിൽ നാശം വിതച്ച് ഫോനി

    )}