നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » DELHI POLICE CLEAR SHAHEEN BAGH PROTEST SITE AMID COVID 19 OUTBREAK

    COVID 19| ഷഹീൻബാഗ് സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു; റോഡ് തുറന്നത് മൂന്നുമാസത്തിന് ശേഷം

    ഡിസംബർ 15നാണ് ഷഹീൻ ബാഗിൽ പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരം ആരംഭിച്ചത്.