നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » DESPITE PRESSURE FIRM ON DECISIONS ON ARTICLE 370 AND CAA SAYS MODI

    'സമ്മർദമുണ്ട്; എങ്കിലും പൗരത്വ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല': പ്രധാനമന്ത്രി

    പലഭാഗത്തുനിന്നും സമ്മർദമുയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അതു തുടരുകതന്നെചെയ്യുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

    )}