നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » DOS AND DONTS IN RED ORANGE AND GREEN ZONES DURING LOCKDOWN

    ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ എങ്ങനെ? ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാം

    Dos and Don'ts in red, orange and green zones during lockdown | പൊതുവായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമെ, രാജ്യത്തെ റെഡ്, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ സോണുകൾക്ക് അനുവദനീയമായവയും അല്ലാത്തവയും എന്ന നിലയിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് 

    )}