നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » EOPLE CAST THEIR VOTES IN LAST

    Lok Sabha Elections 2019: ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ നീണ്ട നിരയുമായി പോളിംങ് ബൂത്തുകള്‍