നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » GOVT RENAMES TWO PROMINENT INSTITUTES AFTER SUSHMA SWARAJ

    പ്രവാസി ഭാരതീയ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ 2 കേന്ദ്ര സ്ഥാപങ്ങൾ ഇനി സുഷമ സ്വരാജിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും

    ഡല്‍ഹിയിലെ ഫോറിന്‍ സര്‍വീസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരും സുഷമ സ്വരാജ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിന്‍ സര്‍വീസ് എന്നാക്കി മാറ്റി.

    )}