നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » GURMEET RAM RAHIM WHO IS JAILED OVER RAPE AND MURDER GOT SECRET PAROLE FOR A DAY IN OCTOBER

    Gurmeet Ram Rahim| അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആത്മീയ നേതാവ് ഗുർമീത് റാം റഹീമിന് രഹസ്യ പരോൾ

    ഒക്ടോബർ 24നാണ് ദേരാ സച്ച സൗദ നേതാവ് റാം റഹീമിന് ഹരിയാന സർക്കാർ ഒരു ദിവസത്തെ രഹസ്യ പരോൾ അനുവദിച്ചത്.

    )}