നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » india » IN CITIES WITH A DEMAND FOR CHILD PHONOGRAPHY DURING LOCKDOWN THIRUVANANTHAPURAM AND KOCHI UPDATE

  CNN-News18 EXCLUSIVE | ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് 'ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി'ക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയ നഗരങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും

  ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫി തിരഞ്ഞവരിൽ 90 ശതമാനവും പുരുഷൻമാരാണ്. കൂടുതൽ ആളുകളും അന്വേഷിച്ചത് സ്കൂൾ പെൺകുട്ടികളുടെ സെക്സ് ആയിരുന്നു.

  • News18
  • |
  )}