നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » INDIA TO EMBARK ON SECOND LEG OF VANDE BHARAT MISSION FROM MAY 15 SAY SOURCES

    Vande Bharat Mission: കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുവരും; രണ്ടാംഘട്ടം മെയ് 15 മുതൽ

    Vande Bharat Mission: ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്ന വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്ന മെഗാ ദൗത്യം അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഇന്ത്യ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    )}