നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » KAMALA HARRIS S ANCESTRAL VILLAGE CELEBRATES HER VICTORY

    Kamala Harris| 'വണക്കം അമേരിക്ക'; കമല ഹാരിസിന്റെ വിജയം ആഘോഷമാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമം

    വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ രംഗോലികൾ തീർത്തുകൊണ്ടാണ് കമല യുടെ വിജയം ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    )}