നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » MAJOR FIRE BREAKS OUT IN SURATS ONGC PLANT TRANSPG

    Fire Breaks Out in ONGC Plant | സൂററ്റിലെ ONGC പ്ലാന്‍റിൽ വൻ അഗ്നിബാധ; ആളപായമില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്

    തീ പൂർണ്ണമായും കെടുത്തിയെന്നും പ്ലാന്‍റിലെ സാധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്നും ONGC

    )}