നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » PASSANGERS TO GET COMPENSATION IF THE TRAIN IS DELAYED NEW

    ട്രെയിൻ വൈകിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരം; പേരുദോഷം മാറ്റാൻ റെയിൽവേ

    ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചില റൂട്ടുകളിൽ ട്രെയിനുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്. ഇതുമൂലമുള്ള പേരുദോഷം സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച ട്രെയിനുകളിലൂടെ മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റെയിൽവേ

    )}