നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » PUBG TRAGEDY 16 YEAR OLD IN MADHYA PRADESH DIES AFTER PLAYING GAME FOR 6 HOURS

    തുടർച്ചയായി ആറു മണിക്കൂർ PUBG കളിച്ചു, 16 വയസുകാരൻ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചു

    • News18
    • |
    )}