നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » RAILWAY EARNS CRORES IN FINES FROM TICKETLESS PASSENGERS

    ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര; പിഴയിലൂടെ കോടികൾ നേടി റെയിൽവെ

    2016 നും 2019നുമിടെ റെയില്‍വേയ്ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ ലഭിച്ചത് 1377 കോടിരൂപയാണ്.

    )}