നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » SEVEN IMPORTANT CASES TO BE HEARED BY SUPREME COURT AFTER WINTER BREAK

    രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് ചേരും; പരിഗണനയിലുളളത് ഏഴ് സുപ്രധാന കേസുകൾ

    ഈ മാസം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നത് ഏഴ് സുപ്രധാന കേസുകൾ

    )}