നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » TALASANI SRINIVAS YADAV OFFERS 2 POINT 5 KG GOLD SAREE AT TEMPLE ON K CHANDRASHEKAR RAO BIRTHDAY

    തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാളിന് ദേവിക്ക് മന്ത്രിയുടെ വക 2.5 കിലോ ഗ്രാം സ്വർണ സാരി

    തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി മന്ത്രി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി

    )}