നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » THANE BUILDING COLLAPSE 10 DEAD SEVERAL FEARED TRAPPED TRANSPG

    Thane Building Collapse | മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മരണം പത്തായി; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

    മരിച്ചവരിൽ എട്ട്പേരും കുട്ടികളാണന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

    )}