നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » THESE 8 INDIAN BEACHES GET COVETED BLUE FLAG CERTIFICATION CREATE RECORD TRANSPG

    Blueflag certificate | കാപ്പാട് ഉൾപ്പെടെ 8 ബീച്ചുകൾക്ക് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് അംഗീകാരം; രാജ്യത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം

    പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ ബീച്ചുകൾക്ക് നൽകുന്ന രാജ്യാന്തര അംഗീകാരമാണ് ബ്ലൂഫ്ളാഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കോപ്പൻഹേഗൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് എജ്യുക്കേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബ്ലൂഫ്ളാഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്.

    )}