നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » TIS HAZARI COURT AGAINST DELHI POLICE FOR THE ARREST OF BHIM ARMY LEADER CHANDRASHEKHAR ASADS ARREST

    ' ജുമാ മസ്ജിദ് പാകിസ്ഥാനിലല്ല';ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് കേസിൽ ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ തീസ് ഹസാരി കോടതി

    പള്ളി പാകിസ്ഥാനിലെന്ന പോലെയാണ് പൊലീസിന്റെ പെരുമാറ്റമെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു.