നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » TRAIN SERVICE STOPPED DUE TO LAND SLIDE IN KONKAN WAY

    മണ്ണിടിച്ചിൽ; കൊങ്കൺ പാതയിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു

    അമ്പത് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ചെളിയും, മണ്ണും ട്രാക്കിലേക്ക് വീണതോടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.

    )}