നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » UNION MINISTER DR L MURUGAN SAYS CENTRAL GOVERNMENT AIMS TO EMPOWER WOMEN AND FISHERMEN IN LAKSHADWEEP

    ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്ത്രീകളെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യം; കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഡോ. എൽ മുരുകൻ

    അന്താരാഷ്ട്ര വിപണന മൂല്ല്യമുള്ള കടല്‍ പായല്‍ കൃഷിക്ക് ലക്ഷദ്വീപിലും അനന്ത സാദ്ധ്യതകളാണ് ഉള്ളതെന്നും ഈ മേഖലയിലെ വനിതാ സംരഭകര്‍ക്കായി കുടുതല്‍ ധനസഹായങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

    )}