നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » UNION MINISTERS FROM KERALA FULL LIST NEW

    കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ്?

    1948-1950 കാലയളവിൽ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജോൺ മത്തായിയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളി

    • News18
    • |