നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » UP POLICE WANTS BAN POPULAR FRONNT OF INDIA

    പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്; നിരോധിക്കണമെന്ന് യുപി പൊലീസ് മേധാവി

    പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പങ്ക് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു

    )}