നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » WHAT WE CAN DO AND DO NOT IN THIRD PHASE OF LOCKDOWN

    LockDown 3.0 | ഇനി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും; ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും

    LockDown 3.0 | കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും.

    • News18
    • |