നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » ipl » IPL 2020 EDU TECH COMPANY UNACADEMY SET TO BATTLE FOR TITLE SPONSORSHIP RIGHTS WITH PATANJALI

    IPL 2020 | ഐപിഎൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ്: പതഞ്ജലിയുമായി മത്സരിക്കാൻ അൺഅക്കാദമി

    അതിർത്തി സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് ചൈനീസ് മൊബൈൽ കമ്പനിയായ വിവോയെ ഐപിഎൽ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽനിന്ന് ബിസിസിഐ നീക്കിയത്