നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » 60 SLEEPER COACHES READY FOR ISOLATION WARDS UNDER TRIVANDRUM COACHING CENTER TV VRK

    സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ; ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ മുൻകരുതലുമായി തിരുവനന്തപുരം കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ

    തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിൽ 60 കോച്ചുകൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡാക്കാൻ സജ്ജമായി. റിപ്പോർട്ട്/ചിത്രങ്ങള്‍: വിആർ കാർത്തിക്

    )}