നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » 71 YEAR OLD WOMAN TAKEN INTO CUSTODY FOR GANJA PEDDLING IN MALAPPURAM TV ACV

    മലപ്പുറത്ത് കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിൽ 71കാരി പിടിയിൽ

    ജയിലിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട റാഫിയുമായി ചേർന്നാണ് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം നൂർജഹാൻ നടത്തിയത് (റിപ്പോർട്ട്: സി.വി അനുമോദ്)