നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » AGAIN TRANSGENDER MARRIAGE IN KERALA

    കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മാധ്യമ പ്രവർത്തക വിവാഹിതയായി; വരൻ അഥർവ്

    അഥർവിന്‍റെ രക്ഷിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇരുവരെയും അശീർവദിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.

    • News18
    • |