നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ARANMULA UTHRATTATHI BOAT RACE HELD IN THE PAMPA RIVER AT ARANMULA

    Onam 2021| ഓണത്തിന് തിരശീല; ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ആചാരത്തിലൊതുങ്ങി ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലമേള

    52 കരകളിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോഴഞ്ചേര, കീഴ് വൻമൊഴി, മാരമൺ പള്ളിയോടങ്ങളായിരുന്നു ജലഘോഷയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

    )}