നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ATTEMPT TO DISTORT SPEECH AND MAKE IT ANTI MINORITY SAYS A VIJAYARAGHAVAN AR TV

    'പ്രസംഗം വളച്ചൊടിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധനാക്കാൻ ശ്രമം'; വർഗീയതയോട് സന്ധി ചെയ്യില്ലെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ

    'നടത്തിയത് ആ] എസ് എസ് വിരുദ്ധ പ്രസംഗമാണെണ് അത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും മനസിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്'(റിപ്പോർട്ട്- സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ)

    )}