നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » BEV Q TROLL IN FB PAGE OF APP DEVOLVING COMPANY NEW

    Bev Q App | ' ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പറയേണ്ട'; കമ്പനി കാണുന്നുണ്ടോ പേജിലെ ട്രോൾ യുദ്ധം?

    മണിക്കൂറുകളോളം പ്ലേസ്റ്റോർ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് മടുത്താണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    )}