നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » BUREVI CYCLONE HITS KERALA TOMORROW KNOW THE NEW ITINERARY

    Burevi Cyclone | ബുറെവി ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ കേരളത്തിൽ; പുതിയ സഞ്ചാരദിശ അറിയാം

    ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ പാമ്പൻ പാലത്തിന് സമീപമാണ് ബുറെവി

    )}