നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » CAA PROTEST SAMASTHA AGAINST POLICE TV ABS

    പൊലീസിനെ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ സർക്കാർ തയാറാകണം: സമസ്ത

    'സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവര്‍ സമരക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം'

    )}