നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » CARCASS OF WILD ELEPHANT WASHED AWAY INTO VELLIYAR RIVER N MM TV

    മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ: പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്നിൽ വെള്ളിയാർ പുഴയിൽ കാട്ടാനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തി

    ഇന്നലത്തെ മലവെള്ള പാച്ചിലിൽ ഒഴുകി വന്നതാണെന്ന് നാട്ടുകാർ

    )}