നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » CHELLANAM COASTAL RESIDENTS PROTEST IN SEA1 SS TV

    കടലിലിറങ്ങി ചെല്ലാനം തീരദേശവാസികള്‍; കടൽക്കയറ്റത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന് ആവശ്യം

    കടൽകയറ്റ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെല്ലാനം ജനകീയ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സമരം 333 ദിവസം പിന്നിട്ടു (റിപ്പോർട്ട്: വിനീത വി.ജി)

    )}