നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » CHINA IS A THREAT TO THE WORLD SAYS TRUMP

    'ചൈന ലോകത്തിന് ഭീഷണി'; മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

    അവർ എല്ലാവരേക്കാളും വേഗത്തിൽ സൈനികശേഷി കെട്ടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ്