നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » CM OFFICE DIRECTS PROBE IN FAKE NEWS CAMPAIGN ABOUT ACTOR MADHU THROUGH SOCIAL MEDIA

    നടൻ മധുവിനെക്കുറിച്ച് വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം

    പരാതി അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ അന്വേഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പൊലീസിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു

    )}