നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » COMPLAINTS OF 5000 KG FISH DISTROYED WITHOUT CHECKING TV SSS

    പഴകിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് കുഴിച്ചു മൂടിയത് 5000 കിലോ മീൻ; പരിശോധന നടത്തിയില്ലെന്ന് പരാതി

    തമിഴ്നാട് തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച 5000 കിലോ മീനാണ് പരിശോധനകൾ ഒന്നും നടത്താതെ കുഴിച്ചു മൂടിയത്. റിപ്പോർട്ട്: ശരൺ എസ്. എസ്

    )}