നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » CORPORATION COUNCILLOR CELEBRATES BIRTHDAY IN COMMUNITY KITCHEN TV DTP

    എന്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ? കൗൺസിലറുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ

    പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനാണെന്നും ഇവർ തെളിയിച്ചു | ഡാനി ടി.പി.