നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » COVID 19 BIRD FLU REDUCED ONLINE FOOD DISTRIBUTIO TV SSS

    കോവിഡ് 19, പക്ഷിപ്പനി; ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണത്തിലും വൻ കുറവ്

    ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ 30 ശതമാനത്തിലധികമാണ് കുറവ് വന്നത്.

    )}