നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES WITH OPERATION SCREEN FROM MONDAY

    ഫിലിം ഒട്ടിച്ചതും കര്‍ട്ടനിട്ടതുമായ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങും; ഓപ്പറേഷന്‍ സ്ക്രീനുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

    ഫിലിമും കർട്ടനും നീക്കാത്ത വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പടെ റദ്ദാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം.

    )}