നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » DEVOTEES FROM CZECH REPUBLIC IN SABARIMALA TV SJS

    അയ്യപ്പനെ ക‌ണ്ട് തൊഴുതു; ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കില്‍ നിന്നുള്ള 36 അംഗ സംഘം 

    തോമസ് പൈഫര്‍ എന്ന അയ്യപ്പന്റെ നേത്യത്വത്തില്‍ 22 മാളികപ്പുറങ്ങളും 14 അയ്യപ്പന്മാരുമാണ് സംഘത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

    )}