നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » DISHA VOLUNTEERS ARE ATTENDING MORE THAN 5000 CALLS DAILY TV UMB

    COVID 19| അതിജീവനത്തിന് വഴികാട്ടിയായി 'ദിശ'; ദിവസവും വരുന്നത് അയ്യായിരത്തോളം കോളുകള്‍

    ദിശ ഫോൺ നമ്പറായ 1056 ൽ വരുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ 70,000 കടന്നു (റിപ്പോർട്ട്: ബി ഉമേഷ്)

    )}