നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » DISTRICT COLLECTOR AGAINST CORPORATION FOR DELAY IN STARTING COMMUNITY KITCHEN TV VVG

    കോവിഡ് 19 | കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിക്കാൻ അലംഭാവം: കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന് കളക്ടറുടെ താക്കീത്

    കലക്ടറുടെ വിമർശനം വാർത്താ ചാനലിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ | വിനീത വി.ജി.

    )}