നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ELEPHANT ATTACKED FOREST WATCHER IN KAPPUKADU

    ആന തുമ്പിക്കയ്യിൽ തൂക്കി നിലത്തടിച്ചു; തിരുവനന്തപുരത്ത് ആനസങ്കേതത്തിലെ വാച്ചർക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

    ആനയെ നടത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ വഴിയരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന വാച്ചറെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

    )}