നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ELEPHANT INJURED BEFORE ONE WEEK DIED IN PALAKKAD SS TV

    ഒരാഴ്ച മുൻപ് തോട്ട പൊട്ടി പരിക്കേറ്റ പിടിയാന ചെരിഞ്ഞു; പരിക്കേറ്റത് കാട്ടു പന്നിയെ ഓടിയ്ക്കാനുള്ള തോട്ട കടിച്ച്

    കാട്ടു പന്നിയെ ഓടിയ്ക്കാനുള്ള തോട്ട പൊട്ടിയാണ് കാട്ടാനക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം (റിപ്പോർട്ട്: പ്രസാദ് ഉടുമ്പശേരി)

    )}