നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ERNAKULAM DISTRICT ADMINISTRATION MAKING BEDS FOR COVID PATIENTS SS TV

    കിടക്ക നിര്‍മ്മിക്കാൻ വെറും 5 മിനിറ്റ്; കോവിഡ് രോഗികൾക്കായി എറണാകുളം ജില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ കരുതൽ

    820 രൂപയാണ് ഒരു കട്ടിലിന്റെ ചെലവ്. 1500 കട്ടിലുകള്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററുകള്‍ക്ക് കൈമാറും (റിപ്പോർട്ട്: വിനീത വി.ജി)

    )}